dijous, 9 de febrer del 2012

Problemes I

1. Avui ens dediquem a fer mesures a classe. La nostra aula és rectangular i el terra està recobert de rajoles quadrades de 30cm de costat. Comptem les rajoles que hi ha en la direcció de la paret llarga: nʼhi ha 22; després comptem les rajoles que hi ha en la direcció de la paret curta nʼhi ha 9.

1 rajola = quadrat = 30cm de costat.

Aula:

a=22 rajoles
b=9 rajoles

a. Quina longitud i amplada en centímetres té la nostra classe?

Longitud = a = 22 rajoles x 30cm/rajola = 660 cm
Amplada = b = 9 rajoles x 30cm/rajola = 270 cm

b. Quina superfície, mesurada en rajoles, té la nostra classe? I mesurada en dm2?

Superfície en rajoles = axb = 22 rajoles x 9 rajoles = 198 rajoles

Superfície en dm2 = axb = 660 cm x 270 cm = 178200 cm2 >>> 1782 dm2

Comprobació:
Superfície 1 rajola = 30 cm x 30 cm = 900cm2 >>> 9 dm2/rajola
Total superfície rajoles = 198 rajoles
Superfície en dm2 = 198 rajoles x 9 dm2/rajola = 1782 dm2

c. Dissenya una activitat que tingui per objectiu la mesura, en rajoles, de les taules de lʼaula.


Podríem ajuntar totes les taules i veure quantes rajoles queden descobertes. Com coneixem el total de rajoles de l'aula (198), i sabrem les descobertes podrem calcular quantes rajoles sumen el total de les taules.

d. Quines altres unitats per mesurar superfícies faries servir a lʼetapa dʼInfantil?

Faria servir unitats no convencionals com cartolines, tangram llegant, llapis, regletes, cordes...


2. Anem a fer un joc amb daus.

a. Digues quines de les següents descomposicions planes ens permeten construir daus i quines no. (Justifica la teva resposta).Ens permeten construir un cub tots menys el de dalt a la dreta. Es pot retallar i dur-lo a la pràctica, en el cas que no es pot es perquè falta tapar una costat (a la part inferior, segons es miri).

b. Descriu les característiques geomètriques del dau que has construit.

El dau és un cos polièdric. Es troba dins del grup dels paral·lepípedes ja que és un cos tridimensional format per sis paral·lelograms . Cada polígon s'anomena cara del poliedre i els costats d'aquest, són les arestes.
És un poliedre regular, totes les seves cares són polígons regulars iguals entre sí, i en cada vèrtex hi concorren el mateix nombre de cares. Només existeixen 5 poliedres regulars: tetraesre, cub, octaedre, dodecaedre i icosaedre.

c. Planteja una activitat amb aquest material per treballar els cossos en tres dimensions. Quin altre material empraries?


3. La mestra diu als alumnes mentre juguen al pati: després del pati anirem a lʼaula de música o al gimnàs.

a. Digues en quins dels següents casos la promesa de la mestra és vertadera i en quins casos és falsa.

i. Després del pati van a lʼaula de música i, més tard, van al gimnàs. Vertadera.
ii. Després del pati no van a lʼaula de música però sí que van al gimnàs. Vertadera.
iii. Després del pati no van al gimnàs però sí que van a lʼaula de música. Vertadera.
iv. Després del pati seʼn van a casa. Falsa.


b. Com escriuries la promesa de la mestra en el llenguatge proposicional? Fés la taula de veritat.

p = després del pati anirem a l'aula de música
q = després del pati anirem al gimnàsc. Planteja una activitat didàctica per tal de treballar aquest tipus de proposicions.


4. Avui treballem els conjunts a classe. Primer separem els infants pel color del cabell: trobem 12 que són rossos i 13 que són castanys. Després els separem segons si són nens o nenes i ens surten 11 nens i 14 nenes. Finalment els preguntem qui és nen i ros: 5 infants aixequen la mà.

a. Determina la quantitat de nenes morenes. Dibuixa els diagrames de Venn.

Agrupació 1) Infants: 12 rossos i 13 castanys >> Total 25 infants
Agrupació 2) Sexe: 11 nens i 14 nenes >> Total 25 infants
Agrupació 3) Nen i ros: 5 infants.

Hi ha 11 nens dels quals 5 són rosses >> 6 nens són castanys.
Hi ha 13 infants castanys dels quals 6 són nens >> 7 són nenes morenes.b. Quina relació o relacions entre conjunts estem treballant?

Pertinença: nens i nens i color cabell pertanyen al grup aula/classe.
Inclusió: el color del cabell es troba dins del grup nen o nena.
Complementari: si ets nen no pots ser nena.
Intersecció: un mateix infant pot pertànyer alhora al grup de nens i al de castanys.
Unió: si ajuntem el grup nens i nens tenim un grup major, el de grup-classe.

c. Quines altres activitats se tʼacuden per treballar aquestes relacions?


5. En un estanc hi ha segells dʼun cèntim dʼeuro, de 5 cèntims, de 25 cèntims i de 125 cèntims.

a. Per enviar una carta amb un franqueig de 278 cèntims, quina és la combinació que podem posar per tal dʼemprar el mínim nombre de segells?

2 segells de 125, 1 de 25 i 3 d'1 cèntim. (2x125+25+3=278)

Càlcul >> 278 base 10 = 2103 base 5.
278 /5 = 55 i rest 3.>>>3 d'1 cènt.
55/5 = 11 i rest 0.>>> 0 de 5 cènt.
11/5 = 2 i rest 1.>>> 1 de 25 cènt. i 2 de 125cènt.

b. Quina relació pot tenir aquest problema amb el sistema de numeració en base 5?

El valor de tots els segells són múltiples de 5.

c. Avui a classe volem ensenyar com sʼenvien les cartes. Quina activitat es podria fer per treballar els nombres i les seves agrupacions?

d. Digues alguna activitat per introduir les operacions al darrer curs dʼinfantil?


6. Volem comparar el pes de diverses fruites: poma, síndria, plàtan i taronja. Tenim sacs de colors: els blaus pesen 1gr, els vermells pesen 1dag, els verds pesen 1hg i els grocs pesen 1kg. Posem les fruites a la balança, i per igualar el seu pes necessitem:

Poma: 2 sacs verds, dos sacs vermells i 5 sacs blaus.
Síndria: 12 sacs verds, 3 sacs vermells i 2 sacs grocs.
Plàtan: 1 sac vermell i 13 sacs blaus.
Taronja: 1 sac verd, 15 sacs vermells i 2 sacs blaus.

a. Quant pesen les 4 fruites en grams?

Sacs en grams:
Blaus 1gr
Vermells pesen 1dag = 10g
Verds pesen 1hg = 100g
Grocs pesen 1kg = 1000g

Poma: 2 sacs verds, 2 sacs vermells i 5 sacs blaus = 2x100 + 2x10 + 5x1 = 225g
Síndria: 12 sacs verds, 3 sacs vermells i 2 sacs grocs = 12x100 + 3x10 +2x1000 = 3230g
Plàtan: 1 sac vermell i 13 sacs blaus = 1x10 + 13x1 = 23g
Taronja: 1 sac verd, 15 sacs vermells i 2 sacs blaus = 1x100 + 15x10 + 2x1 = 252g


b. Es poden pesar dʼuna manera més òptima (usant un nombre inferior de sacs)?

Sí, s'està treballant amb un sistema decimal (base 10), per tant, sempre que el nombre de sacs superi les 10 unitats hauríem de sumar un al sac de pes superior, com seria el cas de:

Síndria: 12 sacs verds, 3 sacs vermells i 2 sacs grocs >Menys sacs> 3 grocs, 2 verds i 3 vermells
Plàtan: 1 sac vermell i 13 sacs blaus >Menys sacs> 2 vermells i 3 blaus.
Taronja: 1 sac verd, 15 sacs vermells i 2 sacs blaus > Menys sacs> 2 verds, 5 vermells i 2 blaus.

La síndria passa de 17 sacs a 8 sacs, el plàtan de 14 sacs a 5 sacs i la taronja de 18 sacs a 9 sacs.

c. Dissenya una activitat per comparar el pes de les diferents fruites. Quines fruites faries servir per començar? Faries servir tots els sacs?

dijous, 2 de febrer del 2012

Psicodiagnosis.es

Web que ens pot ser de gran ajuda a l'hora d'estudiar els tratorns (i d'altres conceptes):Accés directe aquí.Gràcies a na Núria B. per l'avís.

Com multipliquen els xinesos

M'ha paregut curiosa i molt original la forma en que els xinesos, i he llegit que alguns enginyers també, realitzen l'operació de la multiplicació:
Una forma alternativa a tenir en compte pels infants.

dilluns, 30 de gener del 2012

Reflexió treball grupal...


El nombre completo del trabajo es:

ANÁLISIS Y REFLEXIÓN CINEMATOGRÁFICA DE LA PELÍCULA INFANTIL:
“Blancanieves y los siete enanitos”


Fotografía tomada de película de mi propiedad

Trabajo grupal realizado por los estudiantes de la sede de Ibiza de la asignatura: Comunicació audiovisual i multimèdia en Educació Infantil.

Bajo la propuesta de realizar un trabajo basado en un medio audiovisual, en grupo, decidimos realizarlo sobre la película Blancanives. Es una película que casi todos habíamos visto en nuestra infancia y sobre la que teníamos muy buenos recuerdos.

La película es una adaptación del cuento de los hermanos Grimm realizada por el estudio Disney en 1939. He de remarcar que se trata del doblaje mexicano (neutro) de 1964, ya que durante la realización del trabajo descubrimos que había hasta 4 doblajes diferentes. El análisis de la película ha sido bastante exhaustivo; desde la edad a la que va dirigida (a todos los públicos), pasando por los mensajes explícitos e implícitos (que hemos detectado), los elementos visuales y sonoros utilizados o aquellos que incitan al consumo... Además del análisis, hemos realizado una comparativa, en los puntos que se prestaban a ello, con otras películas de animación de la misma productora Disney y de la competencia (básicamente Dreamworks) para poder contraponer cómo han evolucionado este tipo de filmes en los últimos 72 años. Si queréis saber más del tema y porfundizar en nuestro estudio, no dudéis en echarle un ojo al trabajo:Ahora hablaré un poco del proceso:

El grupo estaba compuesto por 5 personas. En general, diría que son demasiados para un trabajo tan concreto (analizar una película), es por esta razón, que el análisis y la comparativa debían ser muy completos. A nuestro entender, así ha sido.
La planificación del proyecto se basó en un cronograma donde anotamos las acciones a realizar por todo el grupo como la visualización de las películas de la competencia. Una vez definido el índice de contenidos, también señalamos las fechas en las que nos reuniríamos para poner en común ideas, consensuarlas y ver como se iba desarrollando cada parte. Nuestro mayor problema quizás haya sido que desde el principio trabajamos con Word, por estar todos más acostumbrados y sernos más fácil su uso, sobretodo a la hora de adjuntar imágenes, por ejemplo. Una vez teníamos todo el trabajo en un documento Word, al pasarlo a Google Docs se desconfiguró por completo teniendo que entregarlo al final en formato Word/PDF.

Trabajar en grupo siempre es positivo, aprendemos de los demás y con los demás. Cinco personas tienen mucho que decir, además hemos sido un grupo muy activo; siempre dando nuestras cinco opiniones, compartiendo y/o debatiendo diferentes interpretaciones de la película, lo que nos transmitía o no y un largo etcétera. Hemos efectuado una gran labor de investigación, mucha de la información hallada se ha tenido que quedar en el tintero y en nuestras mentes por no ser información del todo útil para el trabajo (decidico por consenso).

La parte más positiva ha sido el reencuentro con uno de los grandes clásicos de animación de nuestro tiempo, y la parte negativa también. Como ya he comentado, todos teníamos buenos recuerdos y sensaciones de la película. Tras visionarla de nuevo y analizarla hemos detectado que transmite demasiados mensajes negativos para nuestra sociedad, tales como: machismo, la mujer como objeto, diferencias entre clases sociales, la misión de las mujeres es encontrar un marido,... No hay que olvidar que la cinta tiene 72 años y que en muchas películas actuales, sobretodo de Dreamworks con Shrek a la zaga, estos estereotipos están cambiando. Pero como ya pudimos leer en el artículo de Patricia Digón "El caduco mundo de Disney: propuesta de análisis crítico en la escuela" (Comunicar, 26, 2006, Revista Científica de Comunicación y Educación; ISSN: 11343478; páginas 163-169), Disney es una corporación de ideología conservadora con ramificaciones cada vez en mayores ámbitos de nuestra sociedad. Así que hay ciertos valores que no les interesa cambiar. Pero ese es otro tema.

Para concluir, debo decir que me he dado cuenta de la importancia de que en Blancanieves o en cualquier otra película dirigida a los menores, en especial a los menores de 6 años, debe ser siempre covisionada por un adulto de referencia que pueda ir atribuyendo significado a lo que se reproduce en pantalla e ir interpretando y puntualizando correctamente los mensajes que se transmiten. Los niños en estas edades van moldeando su conducta y debemos fomentar en ellos una actitud crítica hacia el adoctrinamiento y ciertos valores o ideales que no se corresponden con nuestra realidad actual.

diumenge, 29 de gener del 2012

Tercer treball...

En aquest darrer treball hem volgut desenvolupar un aprenentatge global, mentre els infants gaudeixen fen l'activitat:


Vídeo, en acabar torneu al powerpoint GuiñoSalutacions.

dissabte, 28 de gener del 2012

Enuresi i encopresi...

Cas d'estudi dels trastorns d'eliminació enuresi i encopresi.

Sense comentaris:


Demanem disculpes si qualque persona s'ha sentit ofesa.
En aquest vídeo hem volgut tractar una temàtica seriosa des d'un punt de vista còmic.

Esperem que us agradi.

divendres, 27 de gener del 2012

Pedagogia Waldorf

Presentació del treball sobre la Pedagogia Waldorf que vàrem realitzar a Estratègies II:


Saluts.

**No funcionen els enllaços del ppt.